เรา คือ ใคร ?

Our Mission

สร้างสรรค์เว็บไซต์ ให้มีคุณภาพ นำเสนอสิ่งที่ดี เพื่อประสิทธิภาพขององค์กร

เราคือผู้ให้บริการจัดทำเว็บไซต์ และเขียนโปรแกรมออนไลน์ ให้แก่ลูกค้าในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา ธุรกิจขนาดย่อม และอุสาหกรรมขนาดใหญ่ เพื่อนำเสนอสินค้า หรือบริการของคุณ ออกสู่โลกออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มยอดขายทางธุรกิจมากขึ้น

ประสบการณ์พิเศษ

เราทำงานด้านเว็บไซต์ มานานกว่า 10 ปี และเรายังคงพัฒนาต่อไปเรื่อย ๆ โดยเน้นการแก้ไขปัญหาตรงจุด และศึกษาหาความรู้ใหม่อยู่เสมอ เพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และมั่นใจได้ว่า งานที่เราสร้างสรรให้กับลูกค้า จะต้องมีความทันสมัยอยู่เสมอ

โดยเราใช้พื้นฐาน HTML5, CSS3, PHP5/PHP7, MySQL, Bootstrap มาช่วยในการจัดการงานของลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม

ใช้เวลาทำงานนานเท่าไหร่ ?

เพื่อให้มั่นใจว่างานลูกค้าจะต้องสมบูรณ์ และถูกต้อง เราจะต้องมีขั้นตอนในการทำงาน ซึ่งใช้เวลาอย่างน้อย 7 วันต่องาน โดยเรามีข้อกำหนดที่มีมาตรฐาน 

  • แบบ ข้อมูล ต้องถูกต้องตามที่ลูกค้ากำหนด
  • ลูกค้าพอใจในงานที่ทำ
  • ลูกค้าต้องได้ขาย